מיהו אדם רוחני?

אדם רוחני הוא רק אדם שהגיע לדרגת התפתחות פנימית שבה הוא מגלה את תכונת הבורא, שנקראת "תכונת ההשפעה", "בינה", ובמילים פשוטות: את תכונת האהבה ללא תנאי. ב"חוכמת הלב" לומדים מה אינו נלמד בשכל, בשינון, או בביצוע פעולות כאלה או אחרות, אלא ממאמץ להתחבר אל הדברים שנכתבו על ידי אנשים שכבר…

Continue reading